Erfbelasting, het voelt onrechtvaardig.

Erfbelasting, het voelt onrechtvaardig.

De laatste tijd begint de discussie over het verhogen van de erfbelasting weer de kop op te steken.

De situatie is momenteel als volgt:
Als in Nederland iemand overlijdt dan gaat de erfenis naar de erfgenamen. Over de erfenis die iemand ontvangt betaalt diegene belasting. De hoogte van de belasting hangt af van twee zaken: de relatie die je met iemand hebt (ouder, kind, neef, nicht etc.) en de waarde van de erfenis.
Hoe dichter je tot de persoon staat van wie je de erfenis ontvangt, hoe lager het belastingpercentage is.

In mijn adviespraktijk merk ik dat veel mensen moeite hebben wanneer er over een erfenis belasting betaalt moet worden.
Ik kan dit wel begrijpen, het voelt onrechtvaardig.
Want wees eerlijk, de persoon van wie jij de nalatenschap ontvangt heeft toch altijd hard gewerkt voor zijn/haar geld en heeft het vermogen opgebouwd door bijvoorbeeld zuinig te leven en te sparen of beleggen?
Daarnaast heeft die persoon over zijn inkomen al inkomstenbelasting betaalt in het verleden en is over het vermogen ook belasting betaalt.
Dus waarom moet ik nog een keer belasting betalen?

Als je niet oppast blijft er over het vermogen uit erfenissen na een aantal generaties niets over en is alles verdwenen in de staatskas.

Je kunt dus zeggen dat het beste advies eigenlijk is om je geld zoveel mogelijk op te maken zodat je nalatenschap zo laag mogelijk is en erfgenamen dus geen of weinig erfbelasting hoeven te betalen.
Bijkomend voordeel volgens de geleerden: het geld gaat terug de economie in.

Persoonlijk vind ik het niet echt een goed advies, vermogen zorgt ook voor een stukje vrijheid en rust.

Ik ben dus niet voor het verhogen van de erfbelasting.

Wil je voorkomen dat bijvoorbeeld je kinderen in de toekomst te veel erfbelasting moeten betalen, dan raad ik je aan om eens met mij of een andere financieel planner in gesprek te gaan.