Hoera, de overdrachtsbelasting voor starters komt te vervallen!

Hoera, de overdrachtsbelasting voor starters komt te vervallen!

Het kabinet heeft het voornemen om per 1 januari 2021 de overdrachtsbelasting, De belasting die je als koper moet betalen op het moment dat je een huis koopt, voor starters af te schaffen.

Nu bedraagt de overdrachtsbelasting 2% over de aankoopprijs van de woning.
Dus starter tel uit je winst, dit scheelt toch al snel enkele duizenden euro’s!

Voorwaarden
Laat ik eerst uitleggen hoe het plan er in het kort uitziet.
Vanaf 1 januari 2021 betalen starters van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning.
Maar ook jonge doorstromers (mensen die al een eigen huis hebben maar een nieuwe woning kopen) tot 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen wanneer zij nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Indien een stel samen een woning koopt en één van tweeën is ouder dan 35 jaar dan betaalt degene die ouder is dan 35 jaar 2% overdrachtsbelasting, de koper jonger dan 35 jaar betaalt geen overdrachtsbelasting over zijn of haar deel. Bij een verdeling van 50/50 betaal je dus gezamenlijk in totaal 1% overdrachtsbelasting.

Verder moet je zelf in de woning gaan wonen en mag je niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.
Dit alles leg je vast ik een schriftelijke verklaring en deze moet je overhandigen aan de notaris.

Waarom?
Maar waarom geven onze ‘vrienden’ van de overheid zomaar een cadeautje aan starters?

De achterliggende gedachte is om starters en doorstromers meer kans te geven op de woningmarkt.
Nu zie je, zeker in de grote steden en studentensteden, dat veel woningen worden gekocht om te verhuren.
En wat dichter bij huis zien we een toename van ‘Hollanders’ die woningen in bijvoorbeeld Sloten, Stavoren en Hindeloopen kopen als 2de woning / recreatiewoning.

Voor de mensen die een huis willen kopen om zelf in te gaan wonen wordt het steeds moeilijker om een geschikte en met name betaalbare woning te vinden.

Daarom wil de overheid niet alleen de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen maar willen ze ook het kopen van woningen voor de verhuur of recreatiefgebruik minder aantrekkelijk maken door de overdrachtsbelasting voor deze woningen te verhogen van 2% naar 8%.

Een mooi streven
Zeker voor de starters een mooi financieel voordeel, maar ik moet nog zien of het gewenste doel van de overheid gerealiseerd wordt.

Ik denk namelijk dat de zogenaamde ‘huisjesmelkers’ zoals bijvoorbeeld Prins Bernard jr. zich niet laten afschrikken door een hogere overdrachtsbelasting.
Dan rekenen ze toch gewoon wat meer huur?

En ook voor kopers van een woning die ze niet permanent gaan bewonen zal die verhoging waarschijnlijk geen reden zijn om de woning niet te kopen.